Ongetwijfeld hebt u in onze “kribbedorp” Liempde al wel tussen al dat
pracht en praal van menig huisvlijt, een aankondiging gezien van onze
fanfare of toch niet...???!!!

Dit jaar zal onze fanfare Concordia, samen met het Liempds' Gemengd
Zangkoor de Nachtmis muzikaal verzorgen op zondagavond 24 december a.s. 's
avonds om 23:00 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk hier in ons eigen
Liempde. Voorganger tijdens de Nachtmis is pater Hans de Visser.

Al vanaf 22:30 uur brengt de fanfare kerstliederen ten gehoren. Wilt u
niets missen, ben er dan zeker bij. Het belooft een stemmige viering te
worden behorend bij het Hoogfeest van Kerstmis.

We zien ook weer muzikaal uit naar 2018 waarbij ik u nu al wil adviseren
om zeker 24 maart 2018 te noteren in uw (digitale) agenda. Immers dan
staat het “Vriendenconcert” op de kalender. U weet wel, daar waar
verzoeknummers voor konden worden ingeleverd. Bent u benieuwd welke
nummers fanfare Concordia die avond speciaal voor u speelt, noteer dan
zeker 24 maart a.s.

Mede namens mijn collega bestuursleden van de Vrienden, Tineke en Janneke,
wens ik u en uw naasten een Zalig Kerstfeest en een Muzikaal 2018.

Arnold van den Broek,
voorzitter Vrienden van Concordia.