Vrienden Van Concordia

Op 14 januari 2016 is bij de notaris Van ‘t Hooft te Boxtel de ‘stichting Vrienden van Concordia’ opgericht. Vervolgens is op 18 januari jl. van de Kamer van Koophandel bericht ontvangen dat de stichting is ingeschreven onder nummer 65087658.

Het bestuur van de stichting bestaat voor de eerste maal uit:

* Arnold van den Broek, voorzitter;

* Tineke van Abeelen, secretaris;

* Janneke van den Heuvel, penningmeester.

Wilt u de vrienden van Concordia steunen met een bijdrage, dan kan dit overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL55 RBRB 0930 6482 77 t.n.v. Stichting Vrienden van Concordia. Met uw steun realiseren de “Vrienden van Concordia” materiële giften die onze Liempdse fanfare ondersteunen op het vlak van instrumenten en uniformen.

 

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier vindt u hier.