Tijdens het Concert The Soundmachine heeft voorzitter Arnold van den Broek van de Stichting Vrienden van Concordia een instrument geschonken en wel een gong. Dit instrument kwam zeer goed van pas, ze hebben het tijdens het concert meteen gebruikt.