Beste Vriend van Concordia

 

Het afgelopen jaar hebben we Fanfare Concordia mooie zwarte standaarden en

bijpassende lampjes geschonken. Ook dit jaar willen we de fanfare weer steunen

met een mooie gift.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn onder vermelding van uw naam en 2018 de jaarlijkse bijdrage

van 50 euro over te maken op ons bankrekening nummer: NL55 RBRB 09306482 77

t.n.v. Stichting Vrienden van Concordia.

 

Voor een lange vriendschap tekenen wij,

 

Namens Stichting Vrienden van Concordia

 

Arnold van den Broek

Janneke van den Heuvel

Tineke van Abeelen