VRIENDEN
Vrienden Van Concordia

Op 14 januari 2016 is bij de notaris Van ‘t Hooft te Boxtel de ‘stichting Vrienden van Concordia’ opgericht. Vervolgens is op 18 januari jl. van de Kamer van Koophandel bericht ontvangen dat de stichting is ingeschreven onder nummer 65087658.

 

Het bestuur van de stichting bestaat voor de eerste maal uit:

* Arnold van den Broek, voorzitter;

* Tineke van Abeelen, secretaris en

* Janneke van den Heuvel, penningmeester.

 

Wilt u de vrienden van Concordia steunen met een bijdrage dan kan dit overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL55 RBRB 0930 6482 77 t.n.v. Stichting Vrienden van Concordia Met uw steun realiseren de “Vrienden van Concordia” materiële giften die onze Liempdse fanfare ondersteunen op het vlak van instrumenten en uniformen.

 

 
Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier vindt u hier.

 
PROM

Hallo Vrienden!

Fanfare Concordia uit Liempde bestaat 140 jaar en viert dat het hele jaar met diverse hoogtepunten. Één daarvan is het promconcert "Cirque du Concordia" op 20 oktober. Het promconcert is ondertussen een bekend evenement wat ongeveer eens in de drie jaar wordt georganiseerd, maar dit wordt wel een speciale versie. In tegenstelling tot de voorgaande edities vindt het namelijk niet plaats in De Serenade, maar in de grote circustent tijdens het internationale circusfestival Circo Circolo op landgoed Velder! Op een groot podium wordt het publiek uiteraard vermaakt met uiteenlopende muzikale werken. Daarbij komen diverse circusacts, dans en zang van lokale en nationale bodem. De dans wordt bijvoorbeeld verzorgd door dansgroep Tiga, 2 jonge zangeressen Sem en Sophie maken hunopwachting en als klapper is ook Jamai gecontracteerd! Kortom een avond die u niet mag missen! De voorstelling is op 20 oktober van 19.30 - 22.00 en de tent gaat open om 19.00 uur.

Speciale aanbieding voor de vrienden, U kunt per lid 4 kaarten met 10% korting reserveren. (een kaartje kost € 10,00 per stuk, voor vrienden dan maximaal 4x € 9,00)

 
Vrienden van Concordia

Vrienden van Concordia

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ook in de toekomst blijven genieten van onze muziek, bijvoorbeeld tijdens het dauwtrappen, de Sinterklaasintocht of het kerstconcert? Wordt dan ‘Vriend van Concordia’.

Met uw steun realiseren de “Vrienden van Concordia” materiële giften die de fanfare ondersteunen op het vlak van instrumenten en uniformen.

Speciaal voor u
Als vriend van Concordia ontvangt u gratis onze nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van onze activiteiten. Daarnaast krijgt u van ons een lekker kopje koffie aangeboden tijdens onze optredens in De Serenade. Voor 2014 een gratis ontbijt tijdens het dauwtrappen en tot slot ontvangt u ook 10% korting op ons Promconcert in oktober a.s.

Vriend worden?
Wilt u ons steunen als vriend? Neem dan contact op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Het aanmeldformulier vindt u hier.

 
SPEECH WILLY VAN ZUIJLEN NAMENS VRIENDEN FANFARE CONCORDIA TIJDENS JUBILEUMCONCERT

(1874 – 2014) Fanfare Concordia dit jaar 140 jaar.

(1 november 1988 – 11 januari 2014) Vereniging VRIENDEN VAN CONCORDIA iets meer dan 25 jaar.

Een schril contrast… en dat is het ook. Immers de laatste 8 jaar zijn de VRIENDEN enigszins slapend en dat is jammer, want wie herinnert zich niet - of misschien toch nog wel - dat bij het 125 jarig bestaan van de fanfare de VRIENDEN een aanhangwagen schonken om de instrumenten te vervoeren. En werden er in het verleden ook instrumenten geschonken en een bijdrage geleverd in de uniformen. Kortom de VRIENDEN hebben zich vele malen van hun goede kant laten zien, maar dat is helaas historie. Ondanks eerdere pogingen, gezamenlijk met de fanfare, om de VRIENDEN nieuw leven in te blazen of over een andere leest te schoeien, mocht het er niet van komen. Wat is er dan mooier om in dit jubileumjaar, waarin de fanfare 140 jaar bestaat en de VRIENDEN ruim 25 jaar, eerdere pogingen die strandden achter ons te laten en vanaf nu te gaan voor de doorstart. 

Vanaf deze plaats mag ik de trouwe VRIENDEN bedanken voor hun jarenlang lidmaatschap. Het toont hun betrokkenheid met Concordia. Ook zij zijn van mening dat  de fanfare en Liempde één zijn en Concordia niet is weg te denken uit onze dorpsgemeenschap. Concordia is hoor- en zichtbaar in het dorp aanwezig. Naast de repetities, concerten en "op straat" gemiddeld 30 keer per jaar. Ga er maar aan staan! In  het interview deze week van Marinus van de Sande werd dit terecht nog een keer gememoreerd. Dit maakt Concordia - in vergelijking met korpsen in de regio - ècht bijzonder! Kijken we naar de doelstelling van de VRIENDEN, dan luidt deze: “het vormen van geldelijke fondsen, welke aangewend dienen te worden voor Fanfare Concordia te Liempde.” 

Hoewel de laatste jaren de vereniging geen inkomsten heeft gegenereerd, kan het natuurlijk toch niet zo zijn, dat de VRIENDEN tijdens dit jubileum geen bijdragen leveren aan dit jubileum. In samenspraak met de fanfare willen zij daarom toch een tastbaar gebaar maken. Enerzijds ter bevordering van de werving van nieuwe jeugdleden via het opzetten van een project samen met de school door middel van een aanspreekbaar gekleurd instrument  èn anderzijds het beschikbaar stellen van een bedrag voor vervanging en aanvulling van instrumenten. Hoewel geen Postcodekanjer, zijn de VRIENDEN van mening, dat het hiermee totaal gemoeide bedrag van € 4.000,00 een meer dan aardige bijdrage is om aan het begin van dit jubileumjaar in de schoot geworpen te krijgen. Daarmee is wel direct gezegd, dat de spaarkas nagenoeg leeg is en als gevolg daarvan een min of meer noodzakelijke doorstart van de VRIENDEN-club wordt onderstreept.

Tot slot wens ik -  namens de VRIENDEN - Fanfare Concordia proficiat met hun 140-jarig jubileum gedurende het hele jaar,  veel succes bij de uitvoering van het ambitieuze feestprogramma.

Liempde, 11 januari 2014.
Arnold van den Broek en Willy van Zuijlen, 
vereniging VRIENDEN VAN CONCORDIA.