DatumActiviteitLocatieWie
07 Oktober
Slagwerkconcert Sprang Capelle Slagwerkgroep
18 November
Jubilarissenconcert De Serenade Iedereen
19 November
Intocht Sinterklaas Wapen van Liempde Fanfareorkest en Slagwerkgroep
21 November 20:00
Algemene ledenvergadering D'n Liempdsen Herd Leden
23 December
Kerstconcert De Serenade Fanfareorkest en combo swg
12 Januari 21:42
Jeugdzittingsavond De Serenade BeCOOL blazers en BeCOOL slagwerkers
13 Januari 21:42
Jeugdzittingsavond De Serenade BeCOOL blazers en slagwerkers
09 Maart
JeugdPROM2024 De Serenade Iedereen
10 Maart
JeugdPROM2024 De Serenade Iedereen
01 April
Boeremert Concordiapark Iedereen
14 April
Brunchconcert De Serenade Fanfareorkest en Slagwerkgroep
26 April
Serenade gedecoreerden Wapen van Liempde Fanfareorkest en Slagwerkgroep
27 April 21:39
Dauwtrappen en Aubade Wapen van Liempde Iedereen, Fanfareorkest en Slagwerkgroep
07 Juni
09 Juni
Feestweekend 7-8-9- juni 2024 Centrum Liempde Iedereen
08 November
JubileumPROM 8-9-10 november 2024 De Serenade Fanfareorkest en Slagwerkgroep
09 November
JubileumPROM 8-9-10 november 2024 De Serenade Fanfareorkest en Slagwerkgroep
10 November
JubileumPROM 8-9-10 november 2024 De Serenade Fanfareorkest en Slagwerkgroep
Slagwerkconcert

07 Oktober

Sprang Capelle
Slagwerkgroep
Jubilarissenconcert

18 November

De Serenade
Iedereen
Intocht Sinterklaas

19 November

Wapen van Liempde
Fanfareorkest en Slagwerkgroep
Algemene ledenvergadering

21 November 20:00

D'n Liempdsen Herd
Leden
Kerstconcert

23 December

De Serenade
Fanfareorkest en combo swg
Jeugdzittingsavond

12 Januari 21:42

De Serenade
BeCOOL blazers en BeCOOL slagwerkers
Jeugdzittingsavond

13 Januari 21:42

De Serenade
BeCOOL blazers en slagwerkers
JeugdPROM2024

09 Maart

De Serenade
Iedereen
JeugdPROM2024

10 Maart

De Serenade
Iedereen
Boeremert

01 April

Concordiapark
Iedereen
Brunchconcert

14 April

De Serenade
Fanfareorkest en Slagwerkgroep
Serenade gedecoreerden

26 April

Wapen van Liempde
Fanfareorkest en Slagwerkgroep
Dauwtrappen en Aubade

27 April 21:39

Wapen van Liempde
Iedereen, Fanfareorkest en Slagwerkgroep
Feestweekend 7-8-9- juni 2024

07 Juni - 09 Juni

Centrum Liempde
Iedereen
JubileumPROM 8-9-10 november 2024

08 November

De Serenade
Fanfareorkest en Slagwerkgroep
JubileumPROM 8-9-10 november 2024

09 November

De Serenade
Fanfareorkest en Slagwerkgroep
JubileumPROM 8-9-10 november 2024

10 November

De Serenade
Fanfareorkest en Slagwerkgroep