Rabo Clubsupport

10-September-2019

Rabo Clubsupport.

Stem op Fanfare Concordia in de Rabo Clubsupport. De Rabobank keert een deel van haar winst uit aan (sport)verenigingen. Ook dit jaar doen ze dit weer door middel van een actie die 27 september start onder de naam “Rabo Clubsupport”.

Leden van de Rabobank bepalen middels een stemming (ieder lid heeft 5 stemmen) welke verenigingen een financieel steuntje krijgen. Alle Rabobank-rekeninghouders kunnen zich aanmelden als lid van de coöperatieve vereniging Rabobank. Het kost je niets en er zitten geen verplichtingen aan, maar je mag wel meebeslissen over de besteding van het beschikbare bedrag van €200.000.

Als lid krijg je rond 25 september een stemkaart met een persoonlijke code. Vervolgens kun je tussen 27 september en 11 oktober je stem uitbrengen voor onze vereniging, waarbij je maximaal 2 stemmen aan één vereniging mag geven.

Laat uw stem niet verloren gaan en steun en stem op Fanfare Concordia.