Koninklijke onderscheiding voor Marcel Baijens.

26-April-2017

Marcel is vele jaren lid van fanfare Concordia en heeft hij veel voor de vereniging betekent. Vanaf 1994 is Marcel archivaris van de fanfare, wat ervoor zorgt dat er veel van de geschiedenis van de fanfare bewaard is gebleven en gearchiveerd.  Vanuit deze functie  heeft Marcel het iniatief genomen een boek te schrijven waarin niet alleen de historie van de fanfare wordt beschreven, maar ook de rol van de fanfare binnen de Liempde gemeenschap. Hierdoor is een document ontstaan met historische waarde.

Bij de realisatie van het gebouw de Serenade oorspronkelijk als repetitieruimte voor de fanfare is het beheer van het gebouw ondergebracht in een Stichting. Bestuurlijk ligt er een binding met fanfare Concordia. Marcel heeft destijds de Stichting mede vorm gegeven door het opzetten van statuten en regelementen en het maken van afspraken met gemeente en latere andere huurder. De destijds opgezette structuur wordt heden ten dage nog gebruikt. Marcel is gedurende 10 jaar secretaris en voorzitter geweest van de Stichting. 

Ook heeft Marcel zitting gehad in Stichting Boeremert, welke jaarlijks een Boeremert organiseert op Tweede Paasdag waar zo’n 10000 bezoekers komen. Vanuit de fanfare zijn er twee bestuursleden welke zitting hebben in de Stichting en daarmede de belangen van de fanfare behartigen. Tevens is Marcel tijdens de mert verantwoordelijk voor het beheer van de kas.

Naast alle werkzaamheden voor de fanfare is Marcel ook voorzitter geweest van Jong Nederland en voorzitter/secretaris geweest van het jongerenkoor.