Koninklijke onderscheiding voor Henriette Smulders

26-April-2017

Binnen het bestuur en de Jeugdcommissie heeft Henriette voor een groot deel het beleid vormgegeven mbt de werving van nieuwe leden en de opleiding van jeugdleden binnen de vereniging.
Door haar ideeën en inzet hebben bijna alle kinderen uit Liempde in de afgelopen decennia kennis kunnen maken met muziek in het algemeen en blaasmuziek en slagwerk in het bijzonder. Zij maakte gebruik van haar kennis en kunde op school om muziek dicht bij de kinderen brengen en zeer toegankelijk te maken. Door haar contacten, kon de fanfare, op school binnen en buiten de lessen de kinderen ervaringen geven en stimuleren om iets met muziek te gaan doen. Om dit alles te bereiken stak zij veel tijd in het maken van aangepaste muzieklessen in school, welke verder werden uitgewerkt in workshops, waarin alle kinderen echt een instrument konden uitproberen. Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot een jaarlijkse, buitenschoolse, blazersklas en slagwerkklas waar kinderen op een laagdrempelige manier de grondbeginselen van het samenspelen in muziek leren. Ook is hier de huidige schoolband op De Oversteek uit ontstaan, mede door de inzet van Henriette.

Als coördinator van de jeugdopleiding onderhoudt Henriette alle contacten met ouders en leerlingen en de muziekdocenten over de muziekopleiding. Na het wegvallen van MIK heeft Henriette veel energie gestoken en een nieuwe opleiding opgezet naar eigen wensen van de vereniging en dit ook met docenten van een andere muziekschool opgestart. Uiteindelijk is hier ruim een jaar aan gewerkt om het in Liempde naar wens te krijgen, maar de opzet wordt nu ook breder in Boxtel toegepast. Dit is mede te danken aan de inzet van Henriette.
Als lid van de Jeugdcommissie, een cie welke daadwerkelijk taken overneemt van het bestuur, heeft zij de jeugdzaken een duidelijke plaats gegeven binnen de vereniging. Daarbij werden afwisselende en vernieuwende concerten georganiseerd, maar daarnaast ook activiteiten voor de jeugdleden opgezet om plezier te hebben bij de vereniging. Dit is nodig om een vereniging als Concordia te laten voortbestaan in de toekomst. Met een duidelijke visie om leden te werven, maar ook oog houden voor de bestaande leden en hen een vereniging te bieden waar ze met plezier komen.


Bij het midzomeravondfestijn heeft zij gedurende een aantal jaren een vrouwenorkest opgezet en geleid (genaamd: Beperkt Houdbaar). Dit steeds tijdelijke orkestje bereidde zij voor en onder haar leiding werd er gemusiceerd. Dit orkest bestond uit dames van verschillende orkestjes uit Liempde en was een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de Liempdse gemeenschap.